Д-р Пламена Кабакчиева д.м.

Запиши час

Кратка биография

Д-р Пламена Кабакчиева д.м. е част от екипа на Военноморска болница, гр. Варна и преглежда в доболничната помощ в МЦ IBN-I SINA Авицена, гр. Варна.

Д-р Пламена Кабакчиева завършва медицина с отличен успех в Медицински университет – София през 2011 г. След спечелен конкурс специализира ендокринология в Клиниката по ендокринология и болести на обмяната на УМБАЛ „Александровска”. През 2019 г. придобива специалност "Ендокринология и болести на обмяната". Същата година започва работа по дисертационен труд на тема „Нови биомаркери и анализ на връзката им с клинични, метаболитни и хормонални показатели при пациенти със синдром на поликистозни яйчници“, успешно защитен през 2022 г. (придобита образователна и научна степен "Доктор").

Като част от екипа на Александровска болница е участвала в множество проекти за превенция на захарния диабет тип 2. Била е лектор на семинари за обучения по хранене и двигателна активност на пациенти с предиабет по европейски проект ePREDICE за превенция на захарния диабет. Участвала е в скрининг програми за болести на щитовидна жлеза, захарен диабет и други ендокринни заболявания, както и в кампании за профилактични прегледи към Фондация „Направи добро – Александровска“. За период от 2 години е била стипендиант на Български лекарски съюз.

Д-р Кабакчиева има над 15 публикации в български и международни научни списания (Q1-Q4) с общ импакт фактор (IF) 18,88, участия в научни проекти, в български и международни научни конгреси с общ IF 32,2, симпозиуми и конференции.

Преглед

052/580 123

052/386 396

email

plamenakabakchieva

@mail.bg

website

kabakchieva.bg

Образование

2005 - 2011

Магистър-лекар

Медицински университет - София

София, България

Завършва Медицински университет - София през 2011 г. с отличен успех.

2013 - 2019

Специалист по ендокринология

Медицински университет - София

София, България

След проведен конкурс е зачислена за специализация по Ендокринология и болести на обмяната в УМБАЛ "Александровска", придобита през 2019 г.

2019 - 2022

ОНС "Доктор по ендокринология"

Медицински университет - София

София, България

През 2019 г. д-р Кабакчиева започва работа по дисертационен труд на тема синдром на поликистозни яйчници към Катедра по вътрешни болести на Медицински университет - София с база УМБАЛ "Александровска", защитен през 2022 г.

Професионален опит

 • 2021 -

  Лекар-ендокринолог

  Медицински център IBN-I SINA Авицена

  Варна, България

  Извършва диагностика, лечение и проследяване на пациенти с ендокринни заболявания и болести на обмяната.

 • 2019 -

  Лекар-ендокринолог

  Военноморска болница

  Варна, България

  Извършва диагностика, лечение и проследяване на пациенти с ендокринни заболявания и болести на обмяната по НЗОК.

  2019 -

  Лекар-ендокринолог

 • 2012 - 2019

  Доброволец, специализант и специалист по ендокринология

  УМБАЛ "Александровска"

  София, България

  Извършва диагностика, лечение и проследяване на пациенти с ендокринни заболявания и болести на обмяната. Участва в скрининг програми за заболявания на щитовидна жлеза, захарен диабет и други ендокринни заболявания. Провежда обучения и семинари по хранене и двигателна активност на хора с предиабет. Участва в множество научни проекти в областта на репродуктивната ендокринология.

 • 2016 - 2019

  Автор и консултант

  Пулс БГ

  София, България

  Поставя основата и развива тематичната област „Ендокринология” в сайта puls.bg. Автор е на над 130 статии, свързани с ендокринологията и репродуктивните нарушения. В тях на достъпен език за широката аудитория представя новите познания и тенденции в областта на ендокринните заболявания, базирайки се на научни доказателства и световно признати консенсуси.

  2016 - 2019

  Автор и консултант

 • 2013 - 2014

  Консултант по диететика

  Медицински център - Лора

  София, България

  Изготвя и коригира диетични режими при пациенти с под- и наднормено тегло, затлъстяване и захарен диабет.

Умения

Ехография на щитовидна жлеза
Диагностика на репродуктивни нарушения в ендокринологията
Диагностика на въглехидратни нарушения
Определяне и корекция на диетичен режим при пациенти с под- и наднормено тегло
Интерпретация на хормонални изследвания
Диагностика на нарушения на калциево-фосфорната обмяна
Интерпретация на остеодензитометрия
Диагностика на болести на хипофизна жлеза, хипоталамус и надбъбречни жлези

Медиите за мен

Преглед

Д-р Пламена Кабакчиева д.м. преглежда пациенти в доболничната помощ, извършва диагностика и съвременно лечение на болести на щитовидната жлеза, нарушения на репродуктивната система с ендокринологична генеза, заболявания на въглехидратната и калциево-фосфорната обмяна, заболявания на надбъбречните жлези, хипофизата и хипоталамуса. Извършва високоспециализирани дейности като ехография на щитовидна жлеза и паращитовидни жлези.

За да планувате Вашия платен преглед, запазете онлайн час чрез платформата Superdoc или се свържете с регистратура на медицински център IBN-I SINA – Авицена на телефони 052 580 123 и 0876 488 818. Амбулаторните прегледи се извършват на адрес бул. „8-ми Приморски полк“ 202, 9010 ж.к. Бриз, Варна в МЦ IBN-I SINA – Авицена.

По НЗОК (здравна каса) д-р Кабакчиева преглежда във Военноморска болница само след предварително запазен час на телефон 052 386 396. Амбулаторните прегледи се извършват на адрес бул. Христо Смирненски №3, поликлиника на МБАЛ Варна към ВМА-София, ет. 2, каб. 27 (вход през спешен център).

Д-р Пламена Кабакчиева извършва и онлайн консултации чрез платформата Healee. Не преглежда деца.

Адрес

Контакти

Д-р Кабакчиева

Ендокринолог

Телефони за преглед

052/580 123

052/386 396

email

plamenakabakchieva@mail.bg

website

kabakchieva.bg